Berikut adalah pautan kepada produk :

>> LCD 16×2 <<

>> LCD 20×4 <<

LCD 16×2

LCD 20×4

Fungsi penguji LCD 16×2 dan LCD 20×4 adalah untuk menguji LCD sama ada ianya berfugsi dengan baik atau rosak.

Penguji tanpa LCD

Penguji dengan LCD

Di atas adalah gambar penguji LCD 16×2 dan LCD 20×4, LCD akan disambungkan kepada penguji untuk diuji fungsinya.

Penguji ini mempunyai kemampuan untuk :
+ Menghidupkan LCD
+ Membuatkan lampu latar LCD berkelip kelip
+ Memulakan LCD
+ Memasuki mode arahan
+ Menulis sesuatu di atas LCD
+ Mengawal kontras LCD secara automatik dari nilai minimum ke maximum

Video di bawah menunjukkan bagaimana LCD diuji :

Cara Sambungan Litar :

Kod Punguji :

#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(8, 9, A0, A1, A2, A3);

void setup() 
{
}

void loop() 
{
  lcd.begin(16, 2);
  
  for(int i = 0; i<10;i++)
  {  
    analogWrite(10, 0);
    delay(100);
    analogWrite(10, 100);
    delay(100);
  }
  
  lcd.clear();
  lcd.home();
  lcd.print("Nadi Eleczone");

  for(int i=0; i<255 ; i++)
  {
    analogWrite(11, i);
    delay(10);    
  }

  for(int i = 0; i<10;i++)
  {  
    analogWrite(10, 0);
    delay(100);
    analogWrite(10, 100);
    delay(100);
  }
  
  lcd.clear();
  lcd.home();
  lcd.print("LCD TESTING");

  for(int i=0; i<255 ; i++)
  {
    analogWrite(11, i);
    delay(10);    
  }

  for(int i = 0; i<10;i++)
  {  
    analogWrite(10, 0);
    delay(100);
    analogWrite(10, 100);
    delay(100);
  }
  
  lcd.clear();
  lcd.home();
  lcd.print("OK !!!");

  for(int i=0; i<255 ; i++)
  {
    analogWrite(11, i);
    delay(10);    
  }
}

 

TINGGALKAN JAWAPAN BALAS ANDA

Sila masukkan ulasan anda!
Sila masukkan nama anda di sini