Kit Robot Arm ini direka untuk mempunyai 4 darjah pergerakkan yang digerakkan oleh 4 biji motor servo MG90S bergear logam. 4 biji motor servo tersebut sesuai digerakkan oleh papan papan elektronik yang terkenal masa kini seperti Arduino, Raspberry Pi dan MicroBit. – Pengenalan –

Oleh Muhammad Ilyasaa dalam Ulasan Produk
Tahap Kesukaran : Baru Mula Belajar

Kit RBT yang mungkin menarik perhatian anda di Arduino Koding Kits (Versi Ringkas) – Belajar MengeKod Melalui Kit Elektronik.

Kit DIY Robot yang mungkin menarik perhatian anda di (COMBO) Line Follower And Obstacle Avoiding Robot – Mechatronic Kit Arduino Uno Infrared Ultrasonic.

Kit DIY Robot lain yang mungkin menarik perhatian anda di Arduino Kit Line Follower Robot Penjejak Garisan.

Kit DIY Robot lain yang mungkin menarik perhatian anda di Arduino Kit Obstacle Avoiding Robot Pengelak Halangan.

Kit DIY Robot yang mungkin menarik perhatian anda di Arduino Kit Reka Cipta Navigasi Robot Belajar Membina Aplikasi Android Dan Robot Mudah Alih.

PERHATIAN : Versi Arduino IDE yang digunakan untuk penulisan tutorial ini adalah Arduino IDE Versi 1.8.4. Kami tidak menjamin penulisan tutorial ini berfungsi pada versi Arduino IDE yang lain.

>> Muat turun Arduino IDE Versi 1.8.4 di sini <<

Kami persembahkan bacaan di laman NADI Eleczone Solutions ini kepada para pelajar, mahasiswa dan peminat teknologi, demi kepentingan perkembangan ilmu teknologi ilmiah dan amaliah di Malaysia tercinta kita.
Semoga diberkahi dan diredhai Allah Subhanahu wa Ta’ala – Amin!

>> Dapatkan ROBOT ARM DI SINI <<

Robot Arm Assembled With MG90S 4DOF Servo 4 Axis Rotating Kit adalah kit Robot Arm yang sudah siap dipasang. Ianya direka bertujuan untuk membolehkan kanak-kanak dan orang dewasa belajar meneroka dunia teknologi, kejuruteraan dan pengaturcaraan di samping memberi galakkan keseronokkan untuk mereka mendalami bidang bidang yang amat diperlukan di masa hadapan ini.

Kit Robot Arm ini direka untuk mempunyai 4 darjah pergerakkan yang digerakkan oleh 4 biji motor servo MG90S bergear logam. 4 biji motor servo tersebut sesuai digerakkan oleh papan papan elektronik yang terkenal masa kini seperti Arduino, Raspberry Pi dan MicroBit.

Papan papan elektronik ini tidak didatangkan bersama sama dengan kit Robot Arm ini. Oleh itu, para pereka cipta mempunyai kebebasan penuh untuk mereka cipta sistem pengawal mereka sendiri untuk mengawal kit Robot Arm ini.

Untuk dimensi Robot Arm Assembled With MG90S, anda boleh merujuk laman produk di Robot Arm Assembled With MG90S 4DOF Servo 4 Axis Rotating Kit.

>> DAPATKAN PAPAN PENGAWAL ARDUINO DI SINI <<

Walau bagaimanapun, kami di NADI Eleczone Solution menyediakan sistem papan pengawal Arduino untuk mengawal kit Robot Arm Assembled With MG90S di atas. Sistem papan pengawal Arduino ini datang dalam bentuk yang sudah siap dipasang seperti dalam gambar di bawah atau anda boleh secara DIY membuatnya sendiri kerana di laman ini sudah disediakan senarai barang yang digunakan, litar sambungan serta kod arduino nya.

Robot Arm Controller 4DOF Arduino Servo 4 Axis Joystick Circuit adalah papan pengawal kit Robot Arm yang direka untuk mengawal 4 darjah pergerakkan dari 4 biji motor servo MG90S bergear logam yang telah dipasang pada kit Robot Arm. Papan pengawal Arduino ini telah dimasukkan kod dan dihantar pada pelanggan dalam keadaan sedia digunakan (Plug and Play).

Sistem papan pengawal Robot Arm ini mampu mengawal 4 output (4 biji motor servo) yang dikawal oleh 4 input (2 biji modul joystick yang mampu mengawal 4 darjah pergerakkan) serta mempunyai 4 input untuk menentukan offset kedudukan asal setiap darjah pergerakkan.

 • Jalur warna merah adalah Channel 1, kami sambungkan pin VRx modul joystick kiri dan motor servo yang mengawal claw robot arm.
 • Jalur warna hijau adalah Channel 2, kami sambungkan pin VRy modul joystick kiri dan motor servo yang mengawal sendi pertama robot arm.
 • Jalur warna kuning adalah Channel 3, kami sambungkan pin VRx modul joystick kanan dan motor servo yang mengawal sendi kedua robot arm.
 • Jalur warna oren adalah Channel 4, kami sambungkan pin VRy modul joystick kanan dan motor servo yang mengawal tapak robot arm.

>> litar sambungan <<

Bagi yang berminat untuk membuat sendiri, boleh secara DIY membuatnya sendiri. Di bawah disertakan sambungan litar untuk membuat Sistem Papan Pengawal Arduino Robot Arm yang dibuat di atas prototyping board atau donut board.

Gambar Bersaiz Besar : Robot-Arm-Finish_bb.jpg

Pautan Fail Fritzing : Robot Arm 4DOF.fzz

Di bawah adalah senarai barang yang diperlukan untuk membina litar di atas :

 1. Protoboard yang bersesuaian
 2. Solder Lead
 3. Wayar Penyambung yang secukupnya
 4. DC DC Step Down Converter
 5. 90 Darjah Male Header
 6. Straight Male Header
 7. Female DC Jack With Terminal
 8. AC DC Adapter
 9. Jumper Wire Female Female
 10. Jumper Wire Male Female
 11. Jumper Wire Male Male
 12. Preset 10k Ohm 4 unit
 13. Arduino Nano
 14. Modul Joystick 2 unit

>> kod arduino <<

Di bawah pula disertakan kod arduino untuk membuat Sistem Papan Pengawal Arduino Robot Arm bagi yang berminat untuk membuatnya sendiri.

/* Programmer : Muhammad Ilyasaa Bin Abdul Rahman
 * More info at https://www.nadieleczone.com.my
 */

#include <Servo.h>

Servo servoClaw;
Servo servoJoint1;
Servo servoJoint2;
Servo servoBase;

int pinServoClaw = 12;
int pinServoJoint1 = 8;
int pinServoJoint2 = 4;
int pinServoBase = 2;

int valueServoClaw = 0;
int valueServoJoint1 = 0;
int valueServoJoint2 = 0;
int valueServoBase = 0;

int servoOffset1 = 0;
int servoOffset2 = 0;
int servoOffset3 = 0;
int servoOffset4 = 0;

int processServoOffset1 = 0;
int processServoOffset2 = 0;
int processServoOffset3 = 0;
int processServoOffset4 = 0;

int minimumServoDegree = 40;
int maximumServoDegree = 140;
 
int pinLeftVRy = A0;
int pinLeftVRx = A1;
int pinRightVRy = A2;
int pinRightVRx = A3;

int pinOffset1 = A4;
int pinOffset2 = A5;
int pinOffset3 = A6;
int pinOffset4 = A7;

int valueLeftVRy = 0;
int valueLeftVRx = 0;
int valueRightVRy = 0;
int valueRightVRx = 0;

int valueOffset1 = 0;
int valueOffset2 = 0;
int valueOffset3 = 0;
int valueOffset4 = 0;

int avarageValue = 1000;

void setup() 
{
  Serial.begin(9600);
  servoClaw.attach(pinServoClaw);
  servoJoint1.attach(pinServoJoint1);
  servoJoint2.attach(pinServoJoint2);
  servoBase.attach(pinServoBase);
}

void loop() 
{
  valueRightVRy = analogRead(pinRightVRy);
  valueRightVRx = analogRead(pinRightVRx);
  valueLeftVRy = analogRead(pinLeftVRy);
  valueLeftVRx = analogRead(pinLeftVRx);
  
  valueOffset1 = analogRead(pinOffset1);
  valueOffset2 = analogRead(pinOffset2);
  valueOffset3 = analogRead(pinOffset3);
  valueOffset4 = analogRead(pinOffset4);

  Serial.print("RightVRy = "); Serial.print(valueRightVRy);
  Serial.print("\tRightVRx = "); Serial.print(valueRightVRx);
  Serial.print("\tLeftVRy = "); Serial.print(valueLeftVRy);
  Serial.print("\tLeftVRx = "); Serial.print(valueLeftVRx);

  Serial.print("\tOffset1 = "); Serial.print(valueOffset1);
  Serial.print("\tOffset2 = "); Serial.print(valueOffset2);
  Serial.print("\tOffset3 = "); Serial.print(valueOffset3);
  Serial.print("\tOffset4 = "); Serial.println(valueOffset4);

  servoOffset1 = map(valueOffset1, 0, 1023, 0, maximumServoDegree);
  servoOffset2 = map(valueOffset2, 0, 1023, 0, maximumServoDegree);
  servoOffset3 = map(valueOffset3, 0, 1023, 0, maximumServoDegree);
  servoOffset4 = map(valueOffset4, 0, 1023, 0, maximumServoDegree); 

  if( servoOffset1 > 90 ) processServoOffset1 = servoOffset1 - 90;
  else if( servoOffset1 < 90 )  processServoOffset1 = 90 - servoOffset1;
  else  processServoOffset1 = 0;

  if( servoOffset2 > 90 ) processServoOffset2 = servoOffset2 - 90;
  else if( servoOffset2 < 90 )  processServoOffset2 = 90 - servoOffset2;
  else  processServoOffset2 = 0;

  if( servoOffset3 > 90 ) processServoOffset3 = servoOffset3 - 90;
  else if( servoOffset3 < 90 )  processServoOffset3 = 90 - servoOffset3;
  else  processServoOffset3 = 0;

  if( servoOffset4 > 90 ) processServoOffset4 = servoOffset4 - 90;
  else if( servoOffset4 < 90 )  processServoOffset4 = 90 - servoOffset4;
  else  processServoOffset4 = 0;

  valueServoClaw = map(valueLeftVRx, 0, 1023, minimumServoDegree, maximumServoDegree);
  valueServoJoint1 = map(valueLeftVRy, 0, 1023, minimumServoDegree, maximumServoDegree);
  valueServoJoint2 = map(valueRightVRx, 0, 1023, minimumServoDegree, maximumServoDegree);
  valueServoBase = map(valueRightVRy, 0, 1023, minimumServoDegree, maximumServoDegree);   

  if( servoOffset1 > 90 ) valueServoClaw = valueServoClaw + processServoOffset1;
  else if( servoOffset1 < 90 ) valueServoClaw = valueServoClaw - processServoOffset1; 

  if( servoOffset2 > 90 ) valueServoJoint1 = valueServoJoint1 + processServoOffset2;
  else if( servoOffset2 < 90 ) valueServoJoint1 = valueServoJoint1 - processServoOffset2; 

  if( servoOffset3 > 90 ) valueServoJoint2 = valueServoJoint2 + processServoOffset3;
  else if( servoOffset3 < 90 ) valueServoJoint2 = valueServoJoint2 - processServoOffset3;    
  
  if( servoOffset4 > 90 ) valueServoBase = valueServoBase + processServoOffset4;
  else if( servoOffset4 < 90 ) valueServoBase = valueServoBase - processServoOffset4; 
  
  if( valueServoClaw > maximumServoDegree ) valueServoClaw = maximumServoDegree;
  else if( valueServoClaw < minimumServoDegree ) valueServoClaw = minimumServoDegree;

  if( valueServoJoint1 > maximumServoDegree ) valueServoJoint1 = maximumServoDegree;
  else if( valueServoJoint1 < minimumServoDegree ) valueServoJoint1 = minimumServoDegree;

  if( valueServoJoint2 > maximumServoDegree ) valueServoJoint2 = maximumServoDegree;
  else if( valueServoJoint2 < minimumServoDegree ) valueServoJoint2 = minimumServoDegree;

  if( valueServoBase > maximumServoDegree ) valueServoBase = maximumServoDegree;
  else if( valueServoBase < minimumServoDegree ) valueServoBase = minimumServoDegree;

  servoClaw.write(valueServoClaw);
  servoJoint1.write(valueServoJoint1);
  servoJoint2.write(valueServoJoint2);
  servoBase.write(valueServoBase);
}

>> Dapatkan ROBOT ARM DI SINI <<

>> DAPATKAN PAPAN PENGAWAL ARDUINO DI SINI <<

Kit RBT yang mungkin menarik perhatian anda di Arduino Koding Kits (Versi Ringkas) – Belajar MengeKod Melalui Kit Elektronik.

Kit DIY Robot yang mungkin menarik perhatian anda di (COMBO) Line Follower And Obstacle Avoiding Robot – Mechatronic Kit Arduino Uno Infrared Ultrasonic.

Kit DIY Robot lain yang mungkin menarik perhatian anda di Arduino Kit Line Follower Robot Penjejak Garisan.

Kit DIY Robot lain yang mungkin menarik perhatian anda di Arduino Kit Obstacle Avoiding Robot Pengelak Halangan.

Kit DIY Robot yang mungkin menarik perhatian anda di Arduino Kit Reka Cipta Navigasi Robot Belajar Membina Aplikasi Android Dan Robot Mudah Alih.

Kunjungi sekarang kedai Reka Bentuk Teknologi Pulau Pinang di

Nadi Eleczone Solutions
Lot 1667, Tingkat 1, Jalan Teluk Air Tawar, Taman Air Tawar Indah, 13050 Butterworth, Penang
04 – 351 1802

TINGGALKAN JAWAPAN BALAS ANDA

Sila masukkan ulasan anda!
Sila masukkan nama anda di sini